«Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα. Νιώθω σαν να χτυπάμε τα κεφάλια μας στα σίδερα. Πολλά κεφάλια θα σπάσουν. Μα κάποια στιγμή, θα σπάσουν και τα σίδερα.» Nίκος Καζαντζάκης.
Χαμογέλα μιά καινούργια μέρα παντα αρχίζει, πές Καλημέρα !!! Χαμογελώντας ....... Έχεις κάτι να μας πείς ;..... Κάτι για να δημοσιεύσουμε ;..... Να διαμαρτυρηθείς για ένα δημοσίευμα δικό μας ή και άλλο θέμα ;..... Στείλε μας e-mail απο εδώ : catakravgi@gmail.com ή πάρε μας τηλ. 6 9 4 5 3 5 0 2 7 6 ".......Λένε πως το αιώνιο είναι στιγμές.. καλά φυλαγμένες στο "σφουγγάρι" της καρδιάς... ποτέ δε χάνουν, λένε, το άρωμα, ποτέ δεν αφήνουν την θάλασσα τον ήλιο ή την βροχή, να χάσουν την υφή τους... Κι όταν διψάμε, λένε, στα χείλη της ψυχής, το σφουγγάρι αυτό, ζωή ξαναδίνει...
Ένας παλιάτσος είμαι εγώ καλή σας μέρα Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ ξέρω να λέω την αλήθεια πέρα ως πέρα γι' αυτό κι εγώ θα σας το πω... Τραγούδι λέω δυνατά ν' ακούσουν όλα τα παιδιά ν' ακούσει η πολιτεία κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία Κι έτσι όλοι μαζί κι αντάμα να τραγουδάμε τα δίκια της ζωής να τραγουδάς κι εσύ απ' την πλατεία να μάθεις φίλε μου σωστά να ζεις Τραγούδι λέω δυνατά ν' ακούσουν όλα τα παιδιά ν' ακούσει η πολιτεία κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία Ένας παλιάτσος είμαι εγώ καλή σας μέρα... ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ !!

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 19

Rothschild's Secret "Solution" to Greek "Problem"

greece.jpg  18 Φεβρουαρίου 2010 February 18, 2010
 κ. Jean d'Eau στη Βουδαπέστη by Jean D'Eau in Budapest
(για Henrymakow.com) (for Henrymakow.com)

Χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση  του Google,σε καθε τμήμα ακολουθεί και το πρωτότυπο κείμενο για τους Αγγλομαθείς.

Ένας φίλος μου ο οποίος είναι τώρα disilusioned υψηλό στέλεχος της εβραϊκής Τεκτονισμού στη Βουδαπέστη μου είπε τι έρχεται όσον αφορά την ελληνική κρίση. A friend of mine who is a now a disilusioned high ranking member of the Jewish Freemasonry in Budapest has told me what is coming regarding the Greek crisis.
Ελλάδα επιλέχτηκε για να παίξει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πτώχευση κράτος μέλος, προκειμένου να "δημιουργήσει" το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να "βρει" η "λύση" σύντομα. Greece was chosen to play the role of the European Union bankrupt member state in order to "create" the big problem to which the European Union is going to "find" the "solution" soon. Ελλάδα επελέγη διότι συμβολίζει την Ευρώπη (στην Ευρώπη κανείς δεν νοιάζεται για χώρες όπως η Ουγγαρία ή την Εσθονία) και επειδή η οικονομία της ήταν σχετικά εύκολο να καταστρέψει αφού παραιτήθηκε από το δικό της νόμισμα. Greece was chosen because it symbolizes Europe (nobody in Europe cares about countries like Hungary or Estonia) and because its economy was relatively easy to devastate after it renounced its own currency.
Η ευρωπαϊκή «ελίτ» είναι με την Ελλάδα να πείσει την sheeple ότι αν το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι σταθερό, η Νότια Ευρώπη θα πάει σε πτώχευση που θα προκαλέσει την κατάρρευση ολόκληρου του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και, συνεπώς, την πτώχευση του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας. The European "elites" are using Greece to persuade the sheeple that if the Greek problem is not fixed,  Southern Europe will go bankrupt which will trigger the collapse of the whole European financial system and thus the bankruptcy of the whole European economy.
Το «πρόβλημα» είναι ότι η λεγόμενη Ευρωζώνη (όπου το νόμισμα ευρώ αντικατέστησε τα εθνικά νομίσματα), είναι......


καταδικασμένη να καταρρεύσει από τα κράτη της Νότιας Ευρώπης (καθώς και εκείνα Ανατολική) δεν μπορεί να στηρίξει την οικονομία τους, εάν δεν είναι πλέον σε θέση να υποτιμήσουν το νόμισμά τους με σκοπό την ενίσχυση των εξαγωγών και του τουρισμού (είναι αναρροφείται τώρα με το νόμισμα του ευρώ.) The "problem" is that the so-called Eurozone (where the euro currency replaced the national currencies) is doomed to collapse since the Southern European states (as well as the Eastern ones) cannot sustain their economy if they are no longer in position to devalue their own currency in order to boost export and tourism (they are now sucked to the euro currency.)
Αυτός είναι όπου διεφθαρμένους πολιτικούς παγκοσμιοποίησης έπαιξαν το ρόλο τους στην εξασθενεί την οικονομία τους με κάθε μέσο, αλλά η σημερινή «παγκόσμια ύφεση" που προκλήθηκε από τους διεθνείς τραπεζίτες χαζαρικής ήταν το κύριο μέρος του σχεδίου με σκοπό την Νότια και Ανατολική ευρωπαϊκών οικονομιών σε ένα οριακό σημείο, καθώς να αποδυναμώσει την οικονομία των ΗΠΑ και την κατάρρευση της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας. That's where corrupt globalist politicians played their role in weakening their own economy by every means but the current "global recession" triggered by the international Khazar bankers was the main part of the plan to bring the Southern and Eastern European economies to a breaking point as well as to weaken the US economy and collapse the Chinese, Indian and Russian economies.
Η "μόνη λύση" σύντομα θα προταθεί σύντομα από την ΕΕ είναι να καταστείλει τις εθνικές φορολογικές και δημοσιονομικές πολιτικές στην Ευρώπη και να έχει μια κεντρική ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. The "only solution" soon to be proposed soon by the EU is to suppress the national fiscal and budgetary policies in Europe and have a centralized European budget. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αποστείλουν τα περισσότερα χρήματα από τους φόρους τους σε μια κεντρική ευρωπαϊκή κυβέρνηση και τους εθνικούς προϋπολογισμούς θα πρέπει να καθορίζονται από την παρούσα κεντρική κυβέρνηση πάρα πολύ. All European states will have to send most of their tax money to a central European government and the national budgets will be established by this central government too.
Είναι πρόκειται να είναι λίγο πιο περίπλοκη, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή εθνικές κυβερνήσεις θα πάψει να υφίσταται. It is going to be a bit more complicated but it will mean that the European national governments will cease to exist. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ήδη την «αναγκαία» τη δημιουργία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού στρατού για να ταιριάζει με την κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. In parallel, the European Union is already announcing the "necessary" creation of a big European Army to match the predominant military power of the US in the NATO.
Όπως ήδη γνωρίζετε, είναι οι διεθνείς τραπεζίτες μάλιστα κυρίως ευρωπαϊκών τραπεζών (Rothschild και συν.) Και αυτοί είναι ο πραγματικός εγκέφαλος πίσω από το ανθρωπογενές παγκόσμια ύφεση (όπως ακριβώς είναι πίσω από την "υπερθέρμανση του πλανήτη" απάτη.) As you already know, the international bankers are indeed mainly European bankers (Rothschild and co.) and these are the real brains behind the man-made global recession (just as they are behind the "global warming" scam.)
Έτσι, η ευρωπαϊκή «ελίτ» είναι τώρα στο δρόμο για να γίνει πιο ισχυρή από ό, τι οι παραδοσιακές ελίτ των ΗΠΑ "." Το μόνο που χρειάζεται είναι να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πραγματική υπερκράτος (κεντρική φορολογία και την δημοσιονομική πολιτική), με ένα πραγματικό σούπερ στρατού (τα επόμενα ευρωπαϊκό στρατό.) Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ «ελίτ» θα αναγκαστούν να συγχωνευθούν οι ΗΠΑ στην ΕΕ δεν είναι και το αντίθετο όπως θα ήθελαν. Thus the European "elites" are now on the way to becoming more powerful than the traditional US "elites". All they need is to make the European Union a real superstate (centralized taxation and budgetary policy) with a real super army (the coming European Army.) Then, the US "elites" will be forced to merge the US into the EU and not the opposite as they would like.
Το προκύπτον "ΕΝΩΣΗ" (αυτή είναι η προβλεπόμενη επισήμανση) θα ήταν μια αυτοκρατορία διέπεται από τις εξουσίες χρήματα πρόγονος του οποίου αποφάνθηκε το χαζαρικής αυτοκρατορία εκείνη την εποχή. The resulting "UNION" (this is the projected label) would be an empire ruled by the money powers whose ancestor ruled the Khazar empire at that time. Αν κάποιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η «Πρωτόκολλα του παρελθόντος Γερόντων της Σιών" είναι ένα πλαστό, περιμένετε έως ότου το παραπάνω σχέδιο είναι να πληρούνται και θα ξυπνήσει σε μια "Γέροντες της Σιών" κόσμο. If anybody still believes that the "Protocols of the Learned Elders of Zion" is a fake, wait until the plan above is fulfilled and they will wake up in an "Elders of Zion" world. Αν δεν φυσικά Αμερική, η Κίνα ή η Ρωσία μπορεί να σταματήσει την αύξηση της νέας αυτοκρατορίας χαζαρικής. Unless of course America, China or Russia can stop the raise of the new Khazar empire.
-------- Μια λέξη για Χρυσό - --------A Word About Gold-


Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει χρυσό για να εξασφαλίσει οικονομίες σας, να είστε προσεκτικοί επειδή η ίδια ελευθερότεκτων φίλος μου, μου είπε ο χρυσός είναι ακριβώς μια άλλη απάτη για την εκκαθάριση πλούτου μεσαία τάξη. In case you bought gold to ensure your savings, be careful because the same freemason friend of mine told me gold is just another scam to liquidate middle class wealth. Η τιμή του χρυσού θα αυξηθεί για ένα διάστημα και όταν υπάρχουν αρκετά άτομα μεσαία τάξη στη Δύση έχει θέσει αρκετά χρήματα σε αυτό, εσείς-ξέρετε-ποιος θα συντριβή των τιμών της, προκειμένου να καταστρέψει τα χρήματα παγιδευτεί σε αυτό. Φίλος μου μου είπε ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό το έτος, αλλά ούτως ή άλλως κατά τα επόμενα δύο ή max. τριών ετών. I don `t ξέρω αν αυτό είναι αληθές, αλλά όπως εγώ ο ίδιος έχω αγοράσει κάποια χρυσά, είμαι έτοιμος να αντιδράσει γρήγορα. The gold price will raise for a while and when enough middle class people in the West have put enough money in it, you-know-who will crash its price in order to destroy the money trapped in it.  My friend told me it could happen this year but anyway during the coming two or max. three years. I don`t know if this is true, but as I myself have bought some gold, I am prepared to react quickly.

buzz it!

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια για ενα Μπλογγερ,είναι οπως λέει και ο Aaton ,οτι είναι το χειροκρότημα για τους καλλιτέχνες.Αφήστε το σχόλιό σας το χρειαζόμαστε.

www.olympia.gr