«Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα. Νιώθω σαν να χτυπάμε τα κεφάλια μας στα σίδερα. Πολλά κεφάλια θα σπάσουν. Μα κάποια στιγμή, θα σπάσουν και τα σίδερα.» Nίκος Καζαντζάκης.
Χαμογέλα μιά καινούργια μέρα παντα αρχίζει, πές Καλημέρα !!! Χαμογελώντας ....... Έχεις κάτι να μας πείς ;..... Κάτι για να δημοσιεύσουμε ;..... Να διαμαρτυρηθείς για ένα δημοσίευμα δικό μας ή και άλλο θέμα ;..... Στείλε μας e-mail απο εδώ : catakravgi@gmail.com ή πάρε μας τηλ. 6 9 4 5 3 5 0 2 7 6 ".......Λένε πως το αιώνιο είναι στιγμές.. καλά φυλαγμένες στο "σφουγγάρι" της καρδιάς... ποτέ δε χάνουν, λένε, το άρωμα, ποτέ δεν αφήνουν την θάλασσα τον ήλιο ή την βροχή, να χάσουν την υφή τους... Κι όταν διψάμε, λένε, στα χείλη της ψυχής, το σφουγγάρι αυτό, ζωή ξαναδίνει...
Ένας παλιάτσος είμαι εγώ καλή σας μέρα Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ ξέρω να λέω την αλήθεια πέρα ως πέρα γι' αυτό κι εγώ θα σας το πω... Τραγούδι λέω δυνατά ν' ακούσουν όλα τα παιδιά ν' ακούσει η πολιτεία κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία Κι έτσι όλοι μαζί κι αντάμα να τραγουδάμε τα δίκια της ζωής να τραγουδάς κι εσύ απ' την πλατεία να μάθεις φίλε μου σωστά να ζεις Τραγούδι λέω δυνατά ν' ακούσουν όλα τα παιδιά ν' ακούσει η πολιτεία κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία Ένας παλιάτσος είμαι εγώ καλή σας μέρα... ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ !!

Παρασκευή, Ιανουαρίου 14

Μεγάλο το φαγοπότι στον ΕΟΤ

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά 14 στελεχών και υπαλλήλων

Ενώ ο τουρισμός σφαδάζει και αναζητά σανίδα σωτηρίας, κάποιοι απομυζούσαν πόρους για ίδιον όφελος από τον οργανισμό. Απευθείας αναθέσεις σε «κουμπάρους», αυθαίρετη εκμετάλλευση οικονομικών πόρων, «προμήθειες» και ρουσφέτια είναι το σκηνικό, που καταδεικνύει η τελική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης από τον γενικό έλεγχο, που διενεργήθηκε στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την διετία 2008-2009. Μαζί με το όργιο με τα λεφτά του δημοσίου, η έκθεση, η οποία, διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικές τους ενέργειες και στον Πρόεδρο του ΕΟΤ ζητά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά 14 στελεχών και υπαλλήλων του Οργανισμού.

Αντικείμενο της έκθεσης ήταν η εξέταση της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης έργων και προμηθειών κατά τα έτη 2008-2009, που αφορούν στην προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού του Οργανισμού.


Σύμφωνα με τον έλεγχο,... που διενεργήθηκε, το 2008, οι εγκεκριμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ για δημόσιες σχέσεις αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη διετία κατά 32%. Ειδικότερα, κατά το έτος 2008 οι εγκριθείσες πιστώσεις ανήλθαν στο ύψος των 8,6 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48% έναντι του προηγουμένου έτους ήτοι 5,8 εκατ. ευρώ. Ενώ, για το έτος 2009, μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 2008 ήτοι 6,27 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι κατά την ελεγχόμενη διετία, ο Οργανισμός προέβη σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων και ανέλαβε υποχρεώσεις χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτισθεί ένα ενιαίο και αναλυτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό και το εξωτερικό, με το οποίο να  προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι και τα πρόσφορα μέσα επίτευξής τους. Αντίθετα, οι ενέργειές του στον τομέα αυτό υπήρξαν αποσπασματικές, τόσο ως προς το σχεδιασμό όσο και ως προς την υλοποίησή τους.

Για τα έτη 2008 και 2009, καταγράφηκαν απευθείας αναθέσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς να συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία αυτή. Επίσης, καταγράφηκαν απευθείας αναθέσεις και διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών, με κατάτμηση της προς προμήθεια ποσότητας και αξίας των αυτών ή ομοειδών υλικών, αντί διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών. Στο ίδιο πνεύμα, παρακαμπτόταν το Δ.Σ. του ΕΟΤ, αφού με την πρακτική της κατάτμησης των προμηθειών, οι σχετικές αναθέσεις πραγματοποιούνταν μόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, ενώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού, αρμόδιο για τη λήψη απόφασης για δαπάνες ύψους άνω των 50.000€, είναι το Δ.Σ.  Παράλληλα, παραβιάζονταν οι προβλέψεις του Οργανισμού του ΕΟΤ με τη συγκρότηση με εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού και απόφαση του Γενικού Γραμματέα, Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών ή εκτέλεση εργασιών, μεταφορών κλπ., με αποτέλεσμα την παράλληλη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών και παράλληλες αναθέσεις προμηθειών των αυτών ή ομοειδών υλικών από τις Δ/νσεις Υπηρεσιών Εξωτερικού και Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης χωρίς συντονισμό μεταξύ των δυο Διευθύνσεων και της Δ/νσης Διοικητικού, αρμόδιας κατά τον οργανισμό να διενεργεί τις παντός είδους προμήθειες του ΕΟΤ, πλην εκείνων που εμπεριέχουν δημιουργικό.

Παρά το μη σύννομο πολλών ενεργειών, η Υπηρεσία και η Επιτροπή διενέργειας των πρόχειρων διαγωνισμών δεν διατύπωνε αντιρρήσεις ή σχετικές επιφυλάξεις κατά την εισήγηση των σχετικών ενεργειών στο αρμόδιο αποφασιστικό όργανο ή τη σύνταξη των σχεδίων των διοικητικών πράξεων.

Επίσης, ο Οργανισμός προέβη σε επιχορηγήσεις-οικονομικές ενισχύσεις φορέων για την υλοποίηση δράσεων τους, κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων, χωρίς όμως πάντα να προκύπτει ότι οι δράσεις αυτές σχετίζονταν με τον τουρισμό.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε κάποιο φορέα φαίνεται να υπέκρυπτε ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την οποία ενώ έπρεπε να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία, ο Οργανισμός προέβαινε στην επιχορήγηση του φορέα, ο οποίος αναλάμβανε να παράσχει κάποιες υπηρεσίες προβολής του Οργανισμού, χωρίς όμως αυτές να προσδιορίζονται επακριβώς, ο αντισυμβαλλόμενος να δεσμεύεται συμβατικά και της εκταμίευσης της επιχορήγησης να προηγείται πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των παρασχεθέντων αντισταθμιστικών οφελών.

Η πρακτική, αυτή, σύμφωνα με την Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστά ευθεία παράβαση του νόμου, η οποία σε συνδυασμό με το ελλειμματικό περιεχόμενο των εγκριτικών αποφάσεων είχε ως αποτέλεσμα να μη διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Οργανισμού, αφού η καλή εκτέλεση των αντισταθμιστικών οφελών εναπόκειτο στην καλή πίστη του εκάστοτε αντισυμβαλλομένου και όχι στη συμβατική θωράκιση του Οργανισμού.

Το «φαγοπότι» δεν σταμάτησε μόνο εκεί, αλλά εντοπίσθηκε έγκριση μίσθωσης αυτοκινήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό χωρίς να προκύπτει η συνδρομή των προβλεπόμενων από το νόμο προϋποθέσεων (παρ. 4 άρθρου 7 του ν. 2685/1999). Δυστυχώς, όμως, η λειτουργία, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ για την εκπλήρωση των καταστατικών του στόχων δεν έχει αξιολογηθεί, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται κατά τρόπο αντικειμενικό και μετρήσιμο οι τυχόν δυσλειτουργίες και αδυναμίες τους ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις, που ενώ μετατάσσονταν υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, δεν τοποθετούνταν σε κενές οργανικές θέσεις. Έτσι, εντοπίστηκε μη πλήρωση επί μακρόν κενών οργανικών θέσεων σε ορισμένα Γραφεία και Παραρτήματα των ΥΕ, και μάλιστα σε χώρες φιλοξενίας, που αποτελούν σημαντικές τουριστικές αγορές με αποτέλεσμα αυτά να παραμένουν κατ’ ουσία ακέφαλα και οι υπηρεσιακές ανάγκες να καλύπτονται είτε με ανάθεση  παράλληλης  άσκησης καθηκόντων από υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας Εξωτερικού είτε με επαναλαμβανόμενες βραχύχρονες αποσπάσεις υπαλλήλων από την Κ.Υ είτε ακόμα και με αποφάσεις ορισμού υπολόγου περιστασιακά, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι διαχειριστικές υποχρεώσεις.
Επίσης, καταγράφηκαν αποσπάσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ στα Γραφεία και Παραρτήματα ΕΟΤ του Εξωτερικού για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων τόσο του Οργανισμού του ΕΟΤ όσο και του Π.Δ. 149/2005. Μαζί με αυτά, εντοπίσθηκε ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου – Υπολόγου σε μη μόνιμο υπάλληλο του Οργανισμού, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του αρθρ. 22 παρ. 2 Π.Δ.149/05, σύμφωνα με τις οποίες «προϊστάμενοι των ΥΕ ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι.
Εντοπίστηκε δε στελέχωση Γραφείου από υπάλληλο Διευθυντικών καθηκόντων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο κατά το ίδιο διάστημα απασχολείτο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, αμειβόμενο και από τις δύο θέσεις, κατά παράβαση των άρθρων 1 και 6 του ν. 1256/1982.

Καταγράφηκε δε απασχόληση υπαλλήλων ως επιτόπιο προσωπικό επί σειρά ετών, μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις για διάστημα που υπερβαίνει την εικοσιπενταετία, με αποτέλεσμα τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης του επιτόπιου προσωπικού σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία της χώρας φιλοξενίας του Γραφείου και την ως εκ τούτου δέσμευση του Οργανισμού είτε στην υποχρεωτική συνέχιση της σύμβασης εργασίας είτε στην καταβολή υψηλών αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η απασχόληση οριζόταν πολυετής ήδη από την απόφαση πρόσληψης

Όσον αφορά στα γραφεία του εξωτερικού, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που λειτουργούσαν χωρίς εγκεκριμένα ετήσια προγράμματα δράσης, με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί τους να συντάσσονται με βάση τις πάγιες ανάγκες τους (μισθώματα και συνακόλουθες δαπάνες – ηλεκτρισμό, θέρμανση, κοινόχρηστα κλπ) και έναν αρχικό σχεδιασμό των δράσεων τους για το επόμενο έτος αναφορικά με τις λοιπές δαπάνες, ο οποίος όμως στην πράξη ανατρέπεται, ελλείψει ενός γενικότερου και ενιαίου για όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού προγραμματισμού. Η μη έγκαιρη διάθεση από την Κεντρική Υπηρεσία των εγκεκριμένων πιστώσεων  στις Υπηρεσίες Εξωτερικού έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών τους και υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων τους, λόγος ο οποίος ενδεχομένως δικαιολογεί εν μέρει την προσφυγή σε διαδικασίες και λύσεις οριακής νομιμότητας.

Travel Times

buzz it!

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια για ενα Μπλογγερ,είναι οπως λέει και ο Aaton ,οτι είναι το χειροκρότημα για τους καλλιτέχνες.Αφήστε το σχόλιό σας το χρειαζόμαστε.

www.olympia.gr